นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2565

 
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนางเรณู นะนักวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel