กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 - 0002 เส้นทางบ้านทุ่งยาวใต้ - บ้านห้วยไม้ดำ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 - 0002 เส้นทางบ้านทุ่งยาวใต้ - บ้านห้วยไม้ดำ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 23 - 26 สิงหาคม 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel