อบจ.มส ได้รับการประสานงานจากอ.ขุนยวม เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเหตุดินสไลด์ทับเส้นทาง ระหว่าง บ้านแม่ลาก๊ะ ม.6 ถึงบ้านแม่โข่จู ม.10 ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม หลายจุด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้

              องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับการประสานงานจากอำเภอขุนยวม เพื่อขอรับการสนับสนุนเครื่องจักรกล เข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือเหตุดินสไลด์ทับเส้นทาง ระหว่าง บ้านแม่ลาก๊ะ หมู่ 6 ถึงบ้านแม่โข่จู หมู่ 10 ตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม หลายจุด ทำให้ประชาชนไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงจัดส่งเครื่องจักรกลพร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติติงานแก้ไขเหตุดังกล่าว ล่าสุดสามารถเปิดเส้นทางให้รถสามารถสัญจรผ่านไปมาได้ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel