กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไข ดินสไลด์ ทับเส้นทางถนนสาย บ้านห้วยหยวก -บ้านแม่โถกลาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

                                         กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานแก้ไข ดินสไลด์ ทับเส้นทางถนนสาย บ้านห้วยหยวก -บ้านแม่โถกลาง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel