กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2565

               กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานปรับปรุงถนนสายหลัก หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5 , หมู่ที่ 7 และ หมู่ที่ 8 ตำบลเมืองแปง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 16 - 26 สิงหาคม 2565

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel