อบจ.แม่ฮ่องสอน จะดำเนินการออกให้บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้พักในโรงแรม นอกสถานที่ตามกิจกรรมบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมนอกสถานที่ Onsite Service (OS))

 

 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel