นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน" อำเภอแม่สะเรียง ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
              นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน" อำเภอแม่สะเรียง ณ สนามกีฬาโรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยเลขานายกฯ ,สมาชิกสภาฯ , ผอ.กศ.อบจ.มส. และมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรม โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเเข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel