นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือองค์ความรู้เทศกาลประเพณี ปอยส่างลอง ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท

 
               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรมการเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแถลงข่าวเปิดตัวหนังสือองค์ความรู้เทศกาลประเพณี ปอยส่างลอง ณ ห้องประชุมสวนหมอกคำ รีสอร์ท เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel