นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเยาวชน" อำเภอสบเมย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลคอนผึ้ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 
               นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด "กิจกรรมโครงการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียนเยาวชน" อำเภอสบเมย ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลคอนผึ้ง อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ , ผอ.กศ.อบจ.มส. และมอบป้ายสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ จัดระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2565 เพื่อให้ความสำคัญในด้านสุขภาพ การพัฒนาบุคลิกภาพ ความเเข็งแรงสมบูรณ์ของร่างกายให้ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา ของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 08.15 น.
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel