นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก อบจ.มส. ตัวแทนนายก อบจ.มส.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ณ ห้องประชุมขุมลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

               นายไพฑูรย์ สำราญไพรวัลย์ รองนายก อบจ.มส. ตัวแทนนายก อบจ.มส.ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด พ.ศ. 2566 - 2570 ด้านการพัฒนาอาชีพและรายได้ ณ ห้องประชุมขุมลุมประพาส ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel