กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 - 0003 เส้นทางบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2565

 
              กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเครื่องจักรกล พร้อมพนักงานขับ ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงถนนสาย มส.ถ 1 - 0003 เส้นทางบ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 11 - 17 สิงหาคม 2565
 

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel