ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค) ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel