รายนามผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาให้เป็นผู้จำหน่ายอาหารท้องถิ่น(ไทใหญ่) ภายในงาน แสดงสินค้าชุมชน "เปิดเมิงไต ชิมอาหารไทใหญ่ ชมสินค้าท้องถิ่น"

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel