ประกาศยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนจากผู้พักในโรงแรม

MhsPao Fanpage

Line Official

MhsPao Channel